בע"ה ליל שני ל' בכסלו ה'תשע"ח
הטור הימני
הודעה מיוחדת
המסמך הראשון דף 1
המסמך הראשון דף 2
המסמך הראשון דף 3
סליחה ומחילה
סיכום
תודה
חדש באתר
מי אני
צור קשר
6514204
ספר אורחים
כשטעיתי
שנה טובה
רק תאריך יהודי
לוח לחודש זה
גוי גדול
לא לטעות
מיעוט
משיב חכמים אחור
שורש העבודה הזרה
ב"ה שאני לא משועבד
למה אני מנהל חשבונות
למה אנחנו לצערנו לא מצליחים 1
למה אנחנו לצערנו לא מצליחים 2
לשמור ולעשות ולקים דף 1
לשמור ולעשות ולקים דף 2
תנ"ך בגובה העינים - כללי
תנ"ך בגובה העינים - תמוז
רעיון שלי איך לשכנע
סור מרע ועשה טוב
הגדרת התאריך במחשב
רכישת מכשיר פקס
משלוח פקסים מהמחשב
תאריך בדואל ב GMAIL
שינוי כתובת דואל
כשמדפיסים מהאינטרנט
להסיר את המדבקות המשוקצות
לתקן את הטעות
לנצל את הקדמה
יש ברירה - דף 1
יש ברירה - דף 2
יש ברירה - דף 3
דוגמא כשאין ברירה
הטומאה מתפשטת ופוגעת
דוגמא לאי הצלחה
להתיחס לחומרת המעשה
יום מסירת סיני נקבע ל
ט"ז כסלו תש"ח
כ"ו אייר
פורים תשי"ג
פרסום למסעדה לא כשרה
יום עיון איסור אכילת חזיר
למה למכור פחות
בהמשך לנ"ל
רכב מיושן
חברת החשמל
זיהוי מיסיונר
עוקם מזעזע
דוגמא תעודה טהורה
נגועים
אין שם
לוח של דת עובדי עבודה זרה
סינון באינטרנט ובדואל
מחיקה בדואלים
יום פטירת משה רבנו זיע"א
מי הבעלים על הלוח
חשבון שכר דירה
כרטיס ויזה
מיחזור
אסור להגיע
מסירת התורה
דין תורה
משל מכירת מכונית
מצאתי באינטרנט
מתוך הדף האחרון שמצורף
תלוי יחידי
רק על מנת להשתמש
מה קרה בשנת 1948
מה קרה בשנת 2006
מה קרה בשנת 4800
מספר תאריכים דף 1
מספר תאריכים דף 2
5708=2854X2
שני סוגי עבודה זרה
דוגמא תעודת כשרות
תמונה של
השלט בכניסה לישוב
זהירות סכנה חומר נוצרי
תאריכים שציינתי
מה צריך לעשות
בהמשך לנ"ל
שיקוצים מוסווים ומתחבאים
חוטא ומטעה
ע"ג מציבות
לא טוב אנכי מאבותי
הודעה חשובה ביותר
אפילו אותו הצליחו להחטיא
עוד דברי תורה
הפתרון היחידי לכל הבעיות
לשמור לעשות ולקיים
והיא לא תצלח
שלמות
חובה עלינו לפעול
כל העם מקצה
אחריות
מעשים
צום מועיל
לשאוף נכון ולפעול נכון
הלב הוא הקובע
קל מאוד לחזור בתשובה
אין אמר ואין דברים
אחי היקר והאהוב
כפירה נוראית
עוקם בימי קדם ובימינו
לא על חשבון קיום מצוות
שתיקה בבית הכנסת
תקשורת בין אנשים
גם גבאים לא מדברים
בכל מעשינו וכל הזמן
לא שבת ולא שלום
חיזוק
אמת
לא לקטרוג
ולא יכלו דברו לשלום
מסירות נפש
ירושלים בארץ ישראל
כמה היום בעומר
הרופא היחידי
לברך בשמו של הקדוש-ברוך-הוא
לא לחלוקת ממתקים
קבלת מתנות
מתנות לאביונים ולא שמחת כרסו
לא לשמוע חדשות
לא לדחוף לנו טומאה וזבל
בטחון במלחמה דף 1
בטחון במלחמה דף 2
חוק טבע (רוחני) דף 1
חוק טבע (רוחני) דף 2
מחכים למשיח
נהיגה ברכב
ללמוד מהעבר הסכמי אוסלו
מה זה הסכם שלום
למה דווקא שנתים
שפת לא ידעתי אשמע
דיוקים לשוניים בפרשת בא
ולא יתן המשחית
ללמוד מבלעם
הירדן יסב לאחור
רק אשתו של מנוח
שמואל הנביא
כך נראית התחלת מלוכה
גירושם של בני שמעון
המלך שנחשד כממזר
וחרב אין ביד דוד
יהונתן אוהב את דוד
פרץ עזא
המלך והמלכה דף 1
המלך והמלכה דף 2
מועד ההחלפה
אש מן השמים
אמיתי
אין הכרעה
סניגוריה גדולה ועצומה
העמקה לנ"ל
המקל והגזר
כלים ריקים
כל העולם ראה
הנביא שנחשד כשקרן
קמצא ובר קמצא
חזרה בתשובה של הציבור
סגירת ענינים
כי יפול הנופל
מספר ענינים
שאלות
מידית
חלוקת הפרקים בתנ"ך שלנו
תהליך הגאולה 1
תהליך הגאולה 2
צדיק ו
צדקו יחדו
להזהר כשאנחנו מדברים
נביא בעירו
כל דאלים גבר
הוא נענה תחילה
ללמוד מ-רב
סיפור להמחשה
סיפור משמח - גיורא
מסיפורי שלמה
סיפור משמח - ישראל
סיפור משמח - חניה
סיפור משמח - האופנוען
קמואל
צדיק באמונתו יחיה
בכור זמנית
ברכות
חסד טוב
משאלות לבנו לטובה
בירושלים הבנויה אמן
הסבר
דברי חול
נוחות השימוש באתר זה
עיצוב אתר זה
סגנון ועיצוב וכו'
דיבורים מקריים ברחוב
מסירת ד"שים והודעות
סבלנות ורוגע
טלפון 1 לא לשעבוד
טלפון 2 מי חשוב
טלפון 3 חוסר נימוס
טלפון 4 שעמום
לא להפריע באמצע
לעשות כרצונו
זריקת חפצים מיותרים
אגירת ניירת וכו'
כרטיסי ביקור ופרסומות וכו'
גם הזמנות בפקס ו/או בדואל
גם לזה אין לי פתרון
יתרונות הפקס
דואל ולא דואר
איציק וחביב ומשה
דוגמא למכתב
לא לצאת לעבודה
להגדיר בדיוק
פגישות
להתרכז במטרה
לא לנדנד כשאין צורך
ביקור חולים
הצמדה לחפצים 1
הצמדה לחפצים 2
תא קולי
הודעה קולית יוצאת
הפצות בפקס
במשיבון שלי
השב בכתיבת דואל
עבודות לילה
מיזוג
השיטות הישנות והטובות
להצליח להשאיר הודעה
אם היינו יודעים
שכר גדול ובמפתיע
כוחו של הוותור
סיפור משלוח מנות
שלטים
מדורות ל"ג בעומר
מקום בבית הכנסת
ניהול האחזקה וכו' של ביהכנ"ס
רק שעון אחד
אין מנוס אלא לסרב
מספר ענינים
לשים פתק
מענה ומענה ממוחשב
מענה מושלם לכל הנושאים
לי מאוד נוח וכו'
לדבר
העברת חפצים
עמידה בזמנים
נא לא להפתיע
נזקים תוך כדי
שמירה על פרטיות
מתנות שימושיות
לא להלחיץ
משלוחי מנות בהעברה בנקאית
כיבודים
סיפורי שמות
כך זה היה פעם
כתובת קבועה
שלט למכירה
דייר חדש קנה דירה
צעקות
חופשה בבית
לא למחוק
לא ניתן להשיב SMS
טובים השנים
לא לשכוח לקחת
דיאטה דף 1
דיאטה דף 2
דיאטה דף 3 חלק א
דיאטה דף 3 חלק ב
שולחן ריק
הקרטון
משה
פתח-תקוה
כל שלושת המחתרות
הודעות שהיו
איך מגיעים לאתר
דפים בהכנה
שמו של האתר
השוואה קובץ ממוחשב מול
מודעה למכירת ספר בקובץ
לזכרם
תוכן הענינים לטור זה
סבא יוסף הי"ד
ה' יקום דמם
ה' יקום דמם
תנחום בן חיים ז"ל
שחר גיא הי"ד
דורון שושני הי"ד
שמואל רונן שיף הי"ד
נכתב לזכרם
נכתב לזכרם
הוריה ז"ל של אשתי
אמא ז"ל
אמא ז"ל - המשך
אמא ז"ל - המשך
אמא ז"ל - המשך
אבא ז"ל של אשתי
אבא ז"ל
בהמשך לנ"ל
אמא ז"ל של אשתי
לוח לשנת תש"ד 1 הסבר
לוח לשנת תש"ד 2 שער
לוח לשנת תש"ד 3 תמונות
לוח לשנת תש"ד 4 דוגמא חלקית
לוח לשנת תש"ד 5 תאריכים 1
לוח לשת תש"ד 6 תאריכים 2
תמים תהיה עם ה' אלוקיך
דוגמא אישית
לא תקום ולא תטור
והקב"ה שמר עלי
סיפור חזרה בתשובה דף 1
סיפור חזרה בתשובה דף 2
עיסוק בצרכי ציבור באמונה
קשרים
הרהורי יום
השם שנעלם
דעת הורי ז"ל
פרגון עצמי
ככה עונים
לא ניתן לפתות אותי באוכל
תעודה
רק שתי דוגמאות
בכור מקבל כפול
תאריך עברי
השולחן
שיר שחבר אבא שלי ז"ל
תביעות 1
תביעות 2
סיפורים
מתוך מפגש
מעט תאריכים
הערות והשלמות לנ"ל
אויה מה שהם עושים
רבי תנחום
תקשורת כתובה - דף 1
תקשורת כתובה - דף 2
לדאוג לחיים
דורסנות
כבד את אביך ואת אמך
פסוקים